Ca sĩ: Double X

Tên thật: Double X

Năm sinh: Chưa rõ

Bài hát của ca sĩ này đang được cập nhật.