Ca sĩ: Truc Ban Bun

Tên thật: Truc Ban Bun

Năm sinh: Chưa rõ

Bài hát của ca sĩ này đang được cập nhật.

Chưa có video.