Lời bài hát Có thật sự yêu nhau:

Chẳng biết từ bao lâu

than thở theo anh mỗi đêm

biết ngỏ lời cùng ai

còn ai thật lòng với anh

Yêu nhau có lúc

quá dễ dàng

giây phút yếu đuối ấy

mà lỡ làng

một cuộc tình

chìm trong chiều kết thúc.

Khi thật sự yêu nhau

người ta sẽ luôn trân trọng

khi người ta không yêu

trăm muôn nghìn kế thay lòng

anh không còn ước mong

ngày sau anh làm sao sống

Một mình em vẫn sống

chắc sẽ tốt hơn bây giờ

em không còn than vãn

trách móc đúng sai

làm phiền phải không

em cứ yên tâm

tổn thương anh giành hết cho.

Chưa biết

yêu đậm sâu

nhưng rạn vỡ

lại chạy đến thật mau

có phải anh sai

hay em luôn luôn đúng.

Chẳng biết từ bao lâu

than thở theo anh mỗi đêm

biết ngỏ lời cùng ai

còn ai thật lòng với anh

Yêu nhau có lúc

quá dễ dàng

giây phút yếu đuối ấy

mà lỡ làng

một cuộc tình

chìm trong chiều kết thúc.

Khi thật sự yêu nhau

người ta sẽ luôn trân trọng

khi người ta không yêu

trăm muôn nghìn kế thay lòng

anh không còn ước mong

ngày sau anh làm sao sống

Một mình em vẫn sống

chắc sẽ tốt hơn bây giờ

em không còn than vãn

trách móc đúng sai

làm phiền phải không

em cứ yên tâm

tổn thương anh giành hết cho.

Khi thật sự yêu nhau

người ta sẽ luôn trân trọng

khi người ta không yêu

trăm muôn nghìn kế thay lòng

anh không còn ước mong

ngày sau anh làm sao sống

một mình em vẫn sống

chắc sẽ tốt hơn bây giờ

em không còn than vãn

trách móc đúng sai

làm phiền phải không

em cứ yên tâm

tổn thương anh giành hết cho.

Em cứ yên tâm

tổn thương anh giành hết cho.

Xem toàn bộ