Lời bài hát Đất Việt Vạn Kiếp:

Quê tôi dòng sông xanh, biển Đông và núi cao

Theo chân của cha ông kiên cường không cúi đầu

Thiên thư định biên cương, địa phận mãi vẹn nguyên

Hoàng Sa và Trường Sa mãi luôn của Việt Nam

Tự hào bản sắc dân tộc con người Việt Nam

Lịch sử văn hiến Nước Đại Việt tại thiên thư không bao giờ bị thuyên giảm

Văn hóa đánh dấu từ Miền Bắc đến Miền Trung vào Miền Nam

Đồng bào gắn kết từ ngàn năm không hề phai, vùng cao biển sâu đồng lòng đi theo bề dài

Con rồng cháu tiên chính là ta không hề sai, biển đảo tổ quốc tại sách trời không thể sai

Tự hào bản sắc dân tộc con người Việt Nam

Lịch sử văn hiến Nước Đại Việt tại thiên thư không bao giờ bị thuyên giảm

Văn hóa đánh dấu từ Miền Bắc đến Miền Trung vào Miền Nam

Đồng bào gắn kết từ ngàn năm không hề phai, vùng cao biển sâu đồng lòng đi theo bề dài

Con rồng cháu tiên chính là ta không hề sai, biển đảo tổ quốc tại sách trời không thể sai

 

Ngàn năm theo tinh thần thép của cha ông bảo vệ hòa bình khỏi bọn giặc ngoài xa trông

Không để một giọt hy sinh nào ra sông, diệt trừ chống phá diệt quỷ ngóng và ma trông

Tất cả đã định không thể trách, biên giới đã rõ không thể cách

Đồng bào gắn kết không thể tách, nối liền Bắc – Nam không thể cắt

Đây là máu đỏ da vàng, khiêm nhường không bao giờ ngang tàn

Đây là máu đỏ da vàng, nét đẹp văn hóa bông lúa vàng

Đây là máu đỏ da vàng, luôn luôn mạnh mẽ và sẵn sàng

Đây là máu đỏ da vàng

Và đây là máu đỏ da vàng, mạnh mẽ như là bom ba càng

Con Rồng cháu Tiên và mang sức mạnh của máu đỏ da vàng

Và đây là máu đỏ da vàng, mạnh mẽ như là bom ba càng

Con Rồng cháu Tiên và mang sức mạnh của máu đỏ da vàng

 

 

Quê tôi dòng sông xanh, biển Đông và núi cao

Theo chân của cha ông kiên cường không cúi đầu

Thiên thư định biên cương, địa phận mãi vẹn nguyên

Hoàng Sa và Trường Sa mãi luôn của Việt Nam

Tự hào bản sắc dân tộc con người Việt Nam

Lịch sử văn hiến Nước Đại Việt tại thiên thư không bao giờ bị thuyên giảm

Văn hóa đánh dấu từ Miền Bắc đến Miền Trung vào Miền Nam

Đồng bào gắn kết từ ngàn năm không hề phai, vùng cao biển sâu đồng lòng đi theo bề dài

Con rồng cháu tiên chính là ta không hề sai, biển đảo tổ quốc tại sách trời không thể sai

Tự hào bản sắc dân tộc con người Việt Nam

Lịch sử văn hiến Nước Đại Việt tại thiên thư không bao giờ bị thuyên giảm

Văn hóa đánh dấu từ Miền Bắc đến Miền Trung vào Miền Nam

Đồng bào gắn kết từ ngàn năm không hề phai, vùng cao biển sâu đồng lòng đi theo bề dài

Con rồng cháu tiên chính là ta không hề sai, biển đảo tổ quốc tại sách trời không thể sai

 

Sông núi nước Nam, Hoàng Sa Trường Sa của nước Nam

Ngăn chặn âm mưu kẻ cướp tham, tránh xa việc xấu không được làm

18 đời Hùng – Văn Lang xây dựng nền móng đời ta

Nuôi lớn dòng máu anh hùng cha ông truyền lại thế hệ đời ta

Bao đời thế hệ từng tên từng đời các vua không ngừng đấu tranh

Từng đợt chống lại kẻ thù luôn muốn để lại dấu nanh

Đất Việt tươi đẹp luôn bị lăm le cắn – cào – cấu – đánh

Bao người để lại những kẻ bạc đầu khóc kẻ đầu xanh

Nhưng đây là máu đỏ da vàng, mạnh mẽ như là bom ba càng

Con Rồng cháu Tiên và mang sức mạnh của máu đỏ da vàng

Nhưng đây là máu đỏ da vàng, mạnh mẽ như là bom ba càng

Con Rồng cháu Tiên và mang sức mạnh của máu đỏ da vàng

 

Quê tôi dòng sông xanh, biển Đông và núi cao

Theo chân của cha ông kiên cường không cúi đầu

Thiên thư định biên cương, địa phận mãi vẹn nguyên

Hoàng Sa và Trường Sa mãi luôn của Việt Nam

Tự hào bản sắc dân tộc con người Việt Nam

Lịch sử văn hiến Nước Đại Việt tại thiên thư không bao giờ bị thuyên giảm

Văn hóa đánh dấu từ Miền Bắc đến Miền Trung vào Miền Nam

Đồng bào gắn kết từ ngàn năm không hề phai, vùng cao biển sâu đồng lòng đi theo bề dài

Con rồng cháu tiên chính là ta không hề sai, biển đảo tổ quốc tại sách trời không thể sai

Tự hào bản sắc dân tộc con người Việt Nam

Lịch sử văn hiến Nước Đại Việt tại thiên thư không bao giờ bị thuyên giảm

Văn hóa đánh dấu từ Miền Bắc đến Miền Trung vào Miền Nam

Đồng bào gắn kết từ ngàn năm không hề phai, vùng cao biển sâu đồng lòng đi theo bề dài

Con rồng cháu tiên chính là ta không hề sai, biển đảo tổ quốc tại sách trời không thể sai

Xem toàn bộ