Ca sĩ: Tqlerz

Tên thật: Tqlerz

Năm sinh: Chưa rõ

Bài hát của ca sĩ này đang được cập nhật.