Ca sĩ: The Invisible

Tên thật: The Invisible

Năm sinh: Chưa rõ