Ca sĩ: Night T

Tên thật: Night T

Năm sinh: Chưa rõ

Bài hát của ca sĩ này đang được cập nhật.