Ca sĩ: Dũng Tối Tác

Tên thật: Dũng Tối Tác

Năm sinh: Chưa rõ

Bài hát của ca sĩ này đang được cập nhật.