Ca sĩ: Đình Dũng

Tên thật: Đình Dũng

Năm sinh: 1992