Lời bài hát Wake up:

�Wake up, wake up, anh chỉ mong để được cơn mơ� �Wake up, wake up, khi mà cảm xúc không còn đơn giờ� �Cố gắng lắng nghe trái tim cùng những nỗi đau đơn thường� �Thì lời em đã nói, trong lòng anh vẫn nhói� �Wooah, những cơn đau đầu� �Wooah, anh cần quên mau� �Wooah, con tim em cứ lấy đi� �Đôi mắt khiến anh không thấy gì� �Bỏ lại mọi thứ ở đằng sau� �Trong thâm trí giờ toàn là paranoid� �*** the feeling, hai trái tim giờ bị xe làm đôi� �Anh tự nhắc bản thân là viết thương kia sẽ lành thôi� �Nhưng mà những cơn đau dày vào ta thì đâu có dễ dàng trôi� �Chẳng thể bên nhau, ta phải định lựa chọn quên nhau� �Trong bóng đêm thâu, em biết em sẽ không đến đâu� �Và em cứ đi đi, giấu quên mắt anh� �Là ai, là ai, là ai, là ai� �Wake up, wake up, anh chỉ mong thấy những cơn mơ� �Wake up, wake up, khi mà cảm xúc không còn đơn giờ� �Cố gắng lắng nghe trái tim cùng những nỗi đau đơn thường� �Thì lời em đã nói, trong lòng anh vẫn nhói� �Wooah, những cơn đau đầu� �Wooah, anh cần quên mau� �Wooah, con tim em cứ lấy đi� �Đôi mắt khiến anh không thể gì, bỏ lại mọi thứ ở đây sau� �Anh lại viết ra từ lời thiện tha� �Và những cảm xúc lại dễ để chuyển ra� �Và dòng chữ đùa bộ và cơn đau được viết hòa� �Thủ mình vào trong căn phòng 350 như ngừng đậm� �Bóng đêm rình rấp, anh không biết đến khi nào� �Nó sẽ gõ cửa và diễn ta� �Lên xe vặt chia, bắt đầu tăng gà� �Đi hết con đường để tôi băng qua� �Một đợi trong lối ngược được càng dài� �Vào chân đẹp để chạy trốn nhưng giờ nỗi buồn lại được thăng hoài� �Trên tay vài ly Hennessy� �Tao với nhau như là Enemy� �Và thằng homie bảo quên em đi� �Khi mà những kỷ niệm kẹt ở trong đầu� �Nên anh phải thu qua ride� �Vì buồn nhắm mắt cùng điều mong cầu� �Ta chỉ còn lại một chút cảm giác� �Thứ thú vị đằng dưới ánh trăng tàn� �Cơn bão ức đến chạy thoát trong mạng� �Hỏi cái mạnh mẽ từ thứ căn bạn� �Lọc lẽ và lắng nghe âm thanh đổ vương� �Và cứ vọng vọng� �Quay đường đi, đi về nơi em thuộc về� �Lời nói khiến cho vết thương gần sâu� �Và nỗi đau nó vẫn đang cần kể� �Từng câu vất qua giống bao giờ sao� �Hơi chưa đầy thứ buồn mê� �Vậy giờ sao?� �Anh vẫn cố đưa mình vào cơn mê� �Anh vẫn đang cố đi tìm cho mình một lối thoát� �Cảm xúc giờ là một thứ thối nát� �Khói thuốc với anh giờ là đối tác� �Vô tình ta vào vào nhau� �Rồi quá khứ ta đào sâu� �Thời gian chưa lâu, tật lâu� �Chẳng không sao đâu� �Anh lại đứng dưới ánh đèn� �Xuyên tật lâu rơi vào vùng sâu� �Không còn những tháng yên đèn� �Bão đêm thâu bay cùng vườn câu� �Wake up, wake up� �Anh chỉ mong để được cơn mơ� �Wake up, wake up� �Khi mọi cảm xúc không còn đến xóa� �Có lắng ngây trái tim cùng những nỗi đau đắng thơm� �Thì lời em đã nói� �Trong lòng anh vẫn nhói� �Những cơn đau đầu� �Anh gần quên mau� �Con tim em cứ lấy đi� �Nếu mất hết anh không thấy gì� �Bỏ lại mọi thứ ở đằng sau� �Ở đằng sau� �Ở đằng sau� �Ở đằng sau�

Xem toàn bộ