Ca sĩ: Sơn Solsido

Tên thật: Sơn Solsido

Năm sinh: Chưa rõ

Bài hát của ca sĩ này đang được cập nhật.

Chưa có video.