Ca sĩ: Roycii

Tên thật: Roycii

Năm sinh: Chưa rõ