Ca sĩ: Passenger

Tên thật: Passenger

Năm sinh: Chưa rõ