Ca sĩ: Nguyễn Đức Duy

Tên thật: Nguyễn Đức Duy

Năm sinh: Chưa rõ