Ca sĩ: Billy Nhựt Minh (HKT)

Tên thật: Billy Nhựt Minh (HKT)

Năm sinh: Chưa rõ