Lời bài hát Qua Ngày Mai:

Qua ngày mai niềm đau của anh, cũng là của tôi

Qua ngày mai niềm vui của tôi, nhân đôi

Nếu anh là những, nếu anh là những nốt nhạc tôi sẽ làm lời ca

Ha á... sẽ theo anh suốt đời

Tôi sẽ theo anh suốt đời, anh sẽ theo tôi suốt đời, ta sẽ theo nhau suốt đời...

 

Nếu anh là lá, nếu anh là lá tôi sẽ làm nhành hoa

Ha há... sẽ theo anh suốt đời

Tôi sẽ theo anh suốt đời, anh sẽ theo tôi suốt đời, ta sẽ theo nhau suốt đời...

Xem toàn bộ