Lời bài hát Cái Nghĩa Cái Tình:

Một kiếp phong ba bao nhiêu phong trần ta đã qua

Cuộc đời nổi trôi đôi khi ta chìm trong xót xa

Khi ở trên cao cũng có khi đôi chân vấp ngã

Nhiều khi khốn khó nhìn lại chẳng còn ai bên ta...

 

Lời nói nhân gian điêu ngoa như lời mấy gió bay

Vừa cười nói đây xem nhau như tình thân trước nay

Thử trắng đôi tay mới hay ai là người tri kỉ

Ai bạn,ai bè,ai sẽ là người còn bên ta...

 

Gặp giữa nhân gian bao nhiêu người nhưng để găp được người gọi là anh em,sống chết vẫn sẽ sát vai cùng nhau

Là nhân duyên của cả trăm năm vì thế ta phải trân trọng

Một ngày là anh em mãi mãi là anh em...

 

Cuộc sống bon chen quay lưng nhìn xem cuối đời cũng đều về mộ sâu thôi

Lúc đó cũng chẳng thể mang được chi

Rất vui khi còn người anh em,vẫn giữ cái nghĩa cái tình

Ai sang ai hèn thì vẫn là anh em,điều đó không thay đổi...

Xem toàn bộ