BB Trần kéo violin ở Anh trai vượt ngàn chông gai "gây mê" cho khán giả

09/07/2024 08:11 735

Khác với hình ảnh diễn viên đầy biến hoá, hài hước trên sân khấu và các video hài hước, BB Trần khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong ca

Theo:https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/bb-tran-keo-violin-o-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-gay-me-cho-khan-gia-post1106409.vov

Từ khóa: